Cila është automjeti juaj?

  Automjete Bëni

  Modeli i Automjeteve

  Viti i automjeteve

  Ku është automjeti?

  A është makina tashmë në Mbretërinë e Bashkuar?

  Pojo

  Ku është automjeti?

  Ku është automjeti i regjistruar aktualisht?

  Cili është kodi ZIP në Amerikë? (Nëse e dini)

  Në cilin qytet ndodhet automjeti aktualisht?

  A ishte automjeti i regjistruar më parë në MB?

  A e keni në pronësi automjetin për më shumë se 6 muaj ndërsa jetoni jashtë MB për më shumë se 12 muaj?

  Pojo

  Detajet tuaja

  Emri i kontaktit

  Email adresa

  Numri i telefonit

  Kur po planifikoni të shkoni në Mbretërinë e Bashkuar?

  A ka ndonjë gjë tjetër që do të donit të dinim ne?

  Çdo informacion shtesë në lidhje me importin tuaj mund të na ndihmojë të citojmë më saktë. P.sh. A ishit makina e regjistruar ndonjëherë në MB më parë? ... A keni ndonjë modifikim në automjet ?, etj.

  en English
  X