Kalo te përmbajtja kryesore

Po zhvendoseni në Mbretërinë e Bashkuar?

Një transferim i vendbanimit (TOR) është një proces në të cilin një individ ndryshon vendin e tij të banimit. Kjo mund të ndodhë për një sërë arsyesh, të tilla si puna, pensioni ose ndryshimet e stilit të jetesës.

Për të importuar një makinë me transferim të vendbanimit, do t'ju duhet të siguroni prova të rezidencës suaj të re në MB, si p.sh. një patentë drejtimi në MB ose faturën e shërbimeve.

Për më tepër, makina duhet të përmbushë të gjitha standardet përkatëse të sigurisë dhe emetimeve, dhe do t'ju duhet të paguani çdo taksë të zbatueshme dhe detyrim importi.

My Car Import kujdeset për gjithçka për ju në lidhje me marrjen e makinës suaj këtu dhe regjistrimin për të vozitur në Mbretërinë e Bashkuar.

E tëra çfarë ju duhet të bëni është të plotësoni formularin tonë të ofertës dhe ne mund të fillojmë procesin e kuotimit për të importuar makinën tuaj në Mbretërinë e Bashkuar.

Keni nevojë për ndihmë me formularin tuaj ToR?

Ne kemi përpiluar një video të shkurtër e cila do t'ju udhëheqë në procesin e plotësimit të ToR-së tuaj.

1. A jeni një agjent që vepron në emër të një klienti?

PËRGJIGJE: JO

2. Çfarë planifikoni të bëni në MB?

MUND TË KETË SHUMË ARSYE PËRSE MUND TË SHKONI NË MB, THJESHT KLIKONI ATË QË TË ZBATOHET PËR TY.

3. Futni të dhënat tuaja

KETU DUHET TË PLOTËSONI TË DHËNAT TUAJ PERSONALE, SIGUROHUNI EMRI JUAJ TË ËSHTË I NJËJET QË ËSHTË NË TË GJITHË DORES.

4. Ngarko një fotografi të faqes me fotografi të pasaportës suaj

JU DUHET TA SKANI PASAPORTIN TUAJ NË KOMPJUTERIN TUAJ OSE TË BËNI NJË FOTO TË ATIJ. SIGURUAR TA RUAJNI SI SKEDA JPG.

5. Cili është numri juaj i telefonit?

SIPËRNI NUMRIN TUAJ AKTUAL TË TELEFONIT VETËM NË RAST NUK DUHET TË KONTAKTOJË HMRC RRETH APLIKACIONIT TUAJ TOR.

6. A do të jetoni në MB për 12 muaj rresht?

PËR TË APLIKUAR PËR SKEME TË TRANSFERIMIT TË QËNDRIMIT JU DUHET TË JETONI NË MB TË GJITHË 12 MUAJT E ARDHSHËM.

7. A keni jetuar jashtë Britanisë së Madhe për të paktën 12 muaj rresht?

LIKE PYETJA 6 MUND TË APLIKONI VETËM PËR SKEME TË TRANSFERIMIT TË QENDRIMIN NËSE KENI JETUAR JASHTË MBRETËSISË PËR 12 MUAJT E FUNDIT.

8. Jeni tashmë në MB?

TANI DUHET TË KONFIMONI DATËN QË PRITNI TË MRINI NË MB.

9. Futni adresën tuaj aktuale

10. Ngarko prova të adresës suaj aktuale jo në Mbretërinë e Bashkuar

KËTO DOKUMENTE DUHET të përputhen me ADRESËN NË PYETJEN 9. SIGURUAR TË RUAJNI KËTO IMAZHET SI SKEDA JPG.

11. A e dini tashmë adresën e përhershme ku do të jetoni kur të vini në MB?

12. Ngarkoni dëshminë e adresës ku do të qëndroni

ADRESA NË KËTO DOKUMENTE DUHET të përputhet me INFORMACIONET E DHËNA NË PYETJEN 12.

13. A është hera e parë që jetoni në MB?

14. Për çfarë dëshironi të kërkoni lehtësim tatimor?

NË PLOTËSIMIN E KËTË FORMULARI, PËR TË IMPORTUAR MJETIN TUAJ PA TAKSË DO TË DUHET TË KONTROLLONI OPSIONIN E MJETIT.

15. A do t'i mbani të gjithë artikujt për të cilët po kërkoni lehtësim tatimor për të paktën 12 muaj?

JU NUK DO TË JENI MUND TË KËRKONI PËR SKEMA TOR NËSE PO PLANIFIKON SHITJE MJETET BRENDA 12 MUAJVE QË NË TË QENË KËTU.

16. Çfarë lloj makine po sillni në MB?

NE DO TË JEMI MUND TË JU NDIHMOJMË NË IMPORTIMIN E MAKINËS SË TRAILERËS, KARAVANIT OSE MOTOCICLETËS SË TUAJ, NËSE NËSE NJË PREJ KËTO ZBATOHET PËR TY ATHESH KLIKONI KUTITË E PËRSHTATSHME.

17. Detajet e makinës

18. Ngarkoni një listë të artikujve që po sillni në MB

KY MUND TË JETË NJË DOKUMENT FJALOR OSE NJË Imazhe e Skanuar E ARTIKUJVE NË MJETET TUAJ, NUK KENI NEVOJË TË JENI NJË VLERË PËR ARTIKUJT TUAJ.
NËSE NUK PO SJELL ASGJE NË MJETET TUAJ, TË DUHET ENDESH NJË DOKUMENT FJALOR QË TË THOTË 'ASNJË SENDE TË TJERA PËRVEÇ MAKINAVE'.

19. A kanë mbërritur mallrat tuaja tashmë në MB?

20. A do të dërgoni ndonjë nga mallrat tuaja përpara se të transferoheni në MB?

21. A do t'i importoni të gjitha mallrat brenda 12 muajve nga lëvizja në MB?

22. A e keni pasur në posedim mallin për 6 muaj rresht?

23. A do të vazhdoni të përdorni mallrat për 12 muaj pas transferimit në MB?

NËSE PO PLANIFIKON SHITJE MJETET TUAJ BRENDA 12 MUAJVE TË PARË TË Mbërritjes, NUK DO TË KUJDESH TË KËRKONI PËR SKEMA TOR.
NËSE NUK PO SJELL ASGJE NË MJETET TUAJ, TË DUHET ENDESH NJË DOKUMENT FJALOR QË TË THOTË 'ASNJË SENDE TË TJERA PËRVEÇ MAKINAVE'.

24. Deklarata

KJO ËSHTË shansi JUAJ PËR TË KONTROLLONI TË DYFISHT TË GJITHA INFORMACIONET QË KENI HYRË NË FORMULAR, NËSE TË LUMTUR GJITHA QË QË DUHET TË BËNI ËSHTË TË SHKONKONI KËTË KUTI DHE TË DËRKONI.
NËSE NUK PO SJELL ASGJE NË MJETET TUAJ, TË DUHET ENDESH NJË DOKUMENT FJALOR QË TË THOTË 'ASNJË SENDE TË TJERA PËRVEÇ MAKINAVE'.

Ju do të dëshironi sa më poshtë për të mbështetur aplikacionin tuaj ToR:

Një listë e pasurive tuaja

Një listë e të gjithë artikujve që po sillni në MB - ky mund të jetë një dokument Word ose një imazh i skanuar i artikujve në makinën tuaj, nuk keni nevojë t'u jepni një vlerë artikujve tuaj.

Një kopje e identitetit tuaj

Faqja e fotografisë së pasaportës suaj – nëse jeni në ushtri dhe nuk keni pasaportë, do t'ju duhet të jepni një fotografi të urdhrave ose urdhrave të lëvizjes së NATO-s (Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut).

Dëshmi e adresës suaj në Mbretërinë e Bashkuar

Dëshmia e adresës suaj në Mbretërinë e Bashkuar, si p.sh. një faturë komunale (datë brenda 3 muajve të fundit) ose një marrëveshje hipotekore ose qiraje - nëse nuk keni ende një adresë në Mbretërinë e Bashkuar, jepni ose një deklaratë nga ku mund të jetoni ose dëshmi të përkohshme akomodimi.

Dëshmi e adresës suaj të vjetër

Dëshmia e adresës jo në Mbretërinë e Bashkuar nga e cila po lëvizni (ose nga e keni zhvendosur më parë), si p.sh. një faturë komunale (datë brenda 3 muajve të fundit) ose një marrëveshje hipotekore ose qiraje; kjo duhet të jetë për adresën tuaj të zakonshme jo në Mbretërinë e Bashkuar.

Detajet e makinës që po importoni

Të gjitha informacionet për të ndihmuar në identifikimin e makinës suaj së bashku me certifikatën e regjistrimit dhe dëshminë e blerjes. Duhet të jetë në pronësi për një periudhë kohore, kështu që ju duhet ta provoni këtë.

Përpara se të filloni formularin

Ju do të dëshironi të skanoni dokumentet e lartpërmendura të gatshme për t'u ngarkuar në formularin ToR kur të bëni aplikimin.

Cili është formulari i transferimit të vendbanimit?

Formulari i Transferimit të Vendbanimit (ToR), i njohur gjithashtu si formulari i ndihmës për transferimin e vendbanimit, është një dokument që përdoret nga individë që po lëvizin vendbanimin e tyre kryesor nga një vend në tjetrin. Zakonisht përdoret për qëllime doganore dhe mund të kërkohet nga autoriteti doganor në vendin e destinacionit.

Formulari ToR përdoret zakonisht për të kërkuar lehtësim ose përjashtim nga disa detyrime doganore dhe taksa kur importoni sende personale, mallra shtëpiake dhe makina në vendin e ri të banimit. Ai i lejon individët të sjellin me vete pasuritë e tyre pa kryer taksa të tepërta ose detyrime importi, me kusht që të plotësojnë kriteret specifike të përshtatshmërisë dhe të mund të demonstrojnë se artikujt janë përdorur dhe zotëruar për një periudhë të caktuar kohore.

Kërkesat dhe procedurat specifike për formularin ToR ndryshojnë në varësi të vendit të origjinës dhe destinacionit. Është thelbësore të konsultoheni me autoritetin doganor ose agjencinë përkatëse qeveritare në vendin e destinacionit për të marrë informacion të saktë dhe të përditësuar mbi procesin, dokumentacionin dhe çdo tarifë ose rregullore të zbatueshme që lidhet me transferimin e vendbanimit.

A mund të aplikojë dikush për ToR për të lëvizur në Mbretërinë e Bashkuar?

Që nga shtatori 2021, individët që planifikojnë të transferohen në Mbretërinë e Bashkuar mund të aplikojnë për lehtësim për Transferimin e Vendbanimit (ToR). Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se rregulloret e imigracionit dhe doganave mund të ndryshojnë, prandaj këshillohet që të konsultoheni me informacionin më të fundit nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ose të kontaktoni autoritetin doganor të MB për detajet më të sakta dhe më të përditësuara mbi procesin e ToR.

Lehtësimi i ToR lejon individët të sjellin sendet e tyre personale, mallrat shtëpiake dhe makinat në MB pa detyrime ose taksa të tepërta doganore. Kriteret e përshtatshmërisë duhet të plotësohen, duke përfshirë demonstrimin e rezidencës jashtë MB për një periudhë të caktuar dhe vërtetimin e pronësisë dhe përdorimit paraprak të mallrave.

Për të filluar procesin e ToR, zakonisht është e nevojshme të plotësoni formularët përkatës, të dorëzoni dokumentacionin mbështetës dhe t'u përmbaheni udhëzimeve të dhëna nga autoriteti doganor i Mbretërisë së Bashkuar. Për informacionin më të përditësuar në lidhje me aplikimin për lehtësim ToR kur lëvizni në Mbretërinë e Bashkuar, rekomandohet të vizitoni faqen zyrtare të internetit të të Ardhurave dhe Doganave të Saj Madhërisë (HMRC) ose t'i kontaktoni drejtpërdrejt.

Të marrë një kuotë
Të marrë një kuotë